Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania radiologiczne oraz ultrasonograficzne w dwóch pracowniach: RTG i USG.

Dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowaneo personelu oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia pracowni zapewniamy profesjonalną obsługę pacjentów.

Udzielający świadczeń lekarze specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i są gwarantem bardzo wysokiego poziomu badań.

Rejestracja wizyt odbywa się poprzez kontakt telefoniczny tel.: +48 62 740 02 77 lub osobisty.

Wcześniejszej rejestracji  oraz ustalenia terminu wymagają jedynie badania USG.

Badania RTG nie wymagają rejestracji i wykonuje się je według  kolejności zgłoszenia

Pracownia RTG

Wykonanie badania radiologicznego, z wyjątkiem zdjęć  wewnątrzustnych zębów, możliwe jest wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.

Dotyczy to zarówno badań wykonywanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego refundowanych przez NFZ, jak i badan wykonywanych na prywatne zlecenie pacjenta.

Wynik badania radiologicznego można odebrać najwcześniej w następnym dniu roboczym. Wyniki badań są wydawane osobiście pacjentowi lub osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta. Pisemnego upoważnienia dokonuje pacjent w dniu badania w obecności członka personelu Zakładu wpisując imię i nazwisko (uwaga! w przypadku, gdy osoba upoważniona posiada bardzo popularne nazwisko i zachodzi obawa, że może dojść do pomyłki w ustaleniu tożsamości tej osoby - personel pracowni może poprosić o dopisanie informacji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację tej osoby np. daty jej urodzenia lub ustalonego z pacjentem hasła)

Wyniki badania radiologicznego wydawane są na nośnikach danych:

Badania RTG klasyczne – na płytach CD

Badania RTG stomatologiczne wewnątrzustne i panoramiczne – na kliszy

Pracownia USG

Wykonanie badania ultrasonograficznego wymaga wcześniejszej rejestracji +48 62 740 02 77 i ustalenia terminu badania.

Badania wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, refundowane przez NFZ, wymagają skierowania z jednostek posiadających umowę z Zakładem. Badania prywatne wykonywane na zlecenie pacjenta - skierowania nie wymagają.

Wynik badania USG  odbiera pacjent bezpośrednio po badaniu.

Zakres badań USG

 • USG jamy brzusznej dorosłych i dzieci
 • USG szyi
 • USG piersi
 • USG jąder
 • USG prostaty
 • USG głowy dzieci (przeciemieniowe)
 • USG węzłów chłonnych
 • USG ślinianek
 • USG tarczycy
 • USG żył kończyn dolnych
 • USG tętnic kończyn dolnych
 • USG tętnic domózgowych
 • USG stawów i tkanek miękkich

Zalecenia dotyczące przygotowania do badań

Na badanie jamy brzusznej należy zgłosić się na czczo ( 5-6 godzin przed badaniem nie przyjmować pokarmów, nie pić, nie palić, nie żuć gumy)

Badania USG narządów takich jak: tarczyca, szyja, pachy, pachwiny, piersi, badanie dopplerowskie naczyń, stawów, mięśni — nie wymagają specjalnych przygotowań

Pacjenci proszeni są o przyniesienie poprzednich wyników badań USG, TK, MR, kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

W dniu umówionego badania USG należy zgłosić się z dowodem osobistym i skierowaniem do rejestracji 10 minut przed wizytą.